Doradztwo techniczne

Firma SUT EXPERT oferuje wszystkim swoim klientom szeroko rozumiane doradztwo techniczne oparte na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu, wiedzy i  kwalifikacjach zdobytych w branży dźwignicowej. Posiadane kompetencje techniczne umożliwiają szybką reakcję na potrzeby i problemy klienta oraz szybką realizację danego zagadnienia.

Użytkowniku masz problem z dźwigiem, potrzebujesz fachowej pomocy/konsultacji w procesie jego eksploatacji, wymieniasz, modernizujesz go przyjdź do nas, celem wykonania opinii/ekspertyzy lub projektu technicznego, zrobimy to profesjonalnie, szybko i tanio.

Zapewnimy również obsługę inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie inwestycyjnym np. nad modernizowaną windą.

Doradztwo techniczne, nadzory inwestorskie - SUT EXPERTOcena stanu technicznego urządzenia może przyjąć formę opinii/ekspertyzy technicznej, dokumentowana jest na podstawie analizy, oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania urządzeń. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów dźwignicy, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz poniesionych nakładów finansowych.

Udzielamy wszechstronnej pomocy i konsultacji technicznej w branży dźwignicowej w sytuacjach, gdy przed eksploatującym pojawi się problem związany z eksploatacją UTB.

Realizujemy usługi konserwacyjne, pomoc w realizacji badań i odbiorów urządzeń transportu bliskiego .

Jeżeli potrzebujesz pomocy technicznej wybierz nas.

Zapraszamy do KONTAKTU z nami.

Pobierz „WNIOSEK O BADANIE UDT”

Wniosek o badanie techniczne UDT